Резултати 34. испита за стицање звања брокера, одржаног дана 30.09.2019. године

Испит је положила Стефани Маруновић, ев. број Б-БН-411-10-0/19.