Mишљење Комисије за хартије од вредности о допуштености вештачења у парничном поступку које за предмет има контролу квалитета рада друштава за ревизију

Mишљење Комисије за хартије од вредности о допуштености вештачења у парничном поступку које за предмет има контролу квалитета рада друштава за ревизију
Назив фајла: IX-150-001.pdf
Величина фајла: 131.81 KB
Тип фајла: application/pdf
Број преузимaња: 485
Датум креирања: 21. децембар 2020.
Датум ажурирања: 21. децембар 2020.