Захтев за давање сагласности на именовање руководиоца депозитара АИФ-а, односно потврде да руководилац депозитара задовољава услове из члана 155. став 8. Закона о алтернативним инвестиционим фондовима

Захтев за давање сагласности на именовање руководиоца депозитара АИФ-а, односно потврде да руководилац депозитара задовољава услове из члана 155. став 8. Закона о алтернативним инвестиционим фондовима
Назив фајла: 002_DEPOZITAR_Depozitar_Rukovodilac.doc
Величина фајла: 53 KB
Тип фајла: application/msword
Број преузимaња: 595
Датум креирања: 17. мај 2020.
Датум ажурирања: 17. мај 2020.