Захтев за давање сагласности на избор, односно промену депозитара алтернативног инвестиционог фонда

Захтев за давање сагласности на избор, односно промену депозитара алтернативног инвестиционог фонда
Назив фајла: 001_DEPOZITAR_Izbor_promena_depozitara_AIFa.doc
Величина фајла: 52 KB
Тип фајла: application/msword
Број преузимaња: 594
Датум креирања: 17. мај 2020.
Датум ажурирања: 17. мај 2020.