Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са обављањем додатних услуга из члана 2 став 1 тачка 9) подтачка (3) Закона од стране кредитне институције без дозволе Комисије за обављање делатности инвестиционог друштва

Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са обављањем додатних услуга из члана 2 став 1 тачка 9) подтачка (3) Закона од стране кредитне институције без дозволе Комисије за обављање делатности инвестиционог друштва
Назив фајла: IX-79-002.pdf
Величина фајла: 103.86 KB
Тип фајла: application/pdf
Број преузимaња: 517
Датум креирања: 18. децембар 2018.
Датум ажурирања: 18. децембар 2018.