Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности

Смернице  за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма  и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма  за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности
Назив фајла: Smernice KHOV za sprecavanje pranja novca.pdf
Величина фајла: 597.72 KB
Тип фајла: application/pdf
Број преузимaња: 352 
Датум креирања: 13. фебруар 2018.
Датум ажурирања: 13. фебруар 2018.