Нема више чланака у овој категорији. Ако се приказују поткатегорије, оне могу да садрже чланке.

bookЕдукација инвеститора је део, један аспект данас глобално препознате и преко потребне финансијске писмености.
 
Едукован инвеститор неће донети погрешну инвестициону одлуку и купити инвестициони производ или услугу која њему није прикладна и одговарајућа. Разуме ризике, препознаје преваре и на тај начин избегне губитак својих средстава. То на дужи рок значи и веће учешће образованог инвеститора на самом тржишту и одржање поверења у тржиште капитала.

Комисија инвеститоре штити редовним надзором учесника на тржишту капитала које у складу са својим надлежностима спроводи. У делу интернет странице Комисије под називом Едукација инвеститора објављиваћемо упозорења инвеститорима и поред основних појмова дати и објашњења основних концепата функционисања тржишта капитала као и права инвеститора.