VII сазив (од августа 2004. до јула 2011.)

председник Милко   Штимац
чланови Проф.др.   Дејан Малинић
Милош   Селић
Ђорђе   Јовановић
Душан   Бајец
секретар   Александра   Гојковић
Оливера Савовић до 16.06.2010.