Нaбaвкe услугe пoсрeдoвaњa зa рeзeрвaциjу хoтeлскoг смeштaja зa службeнa путoвaњa у инoстрaнствo 3/0-13-47-15

Назив Датум ажурирања Преузимање
Обавештење 3/0-13-47/29-15 2. август 2015.
Документација 3/0-13-47/5-15 2. август 2015.
Позив 3/0-13-47/4-15 2. август 2015.