Нaбaвкa кaнцeлaриjскoг мaтeриjaлa 3/0-13-511-13

Назив Датум ажурирања Преузимање
Обавештење 3/0-13-511/68-13 4. октобар 2013.
Питања и одговори 3/0-13-511/39-13 12. септембар 2013.
Питања и одговори 3/0-13-511/33-13 9. септембар 2013.
Измена документације 3/0-13-511/30-13 6. септембар 2013.
Питања и одговори 3/0-13-511/27-13 5. септембар 2013.
Образац 2. септембар 2013.
Модел уговора 2. септембар 2013.
Измена документације 3/0-13-511/16-13 2. септембар 2013.
Измена документације 3/0-13-511/16-13 30. август 2013.
Одговори 3/0-13-511/15-13 30. август 2013.
Питања и одговори 3/0-13-511/13-13 2. септембар 2013.
Скениране фасцикле 13. септембар 2013.
Образац 3/0-13-511/7-13 2. септембар 2013.
Документација 3/0-13-511/7-13 2. септембар 2013.
Документација 3/0-13-511/7-13 29. август 2013.
Позив 3/0-13-511/8-13 29. август 2013.