Услугa oдржaвaњa чистoћe пoслoвних кaнцeлaриja 3/0-13-240-13

Назив Датум ажурирања Преузимање
Обавештење о закљученом уговору 3/0-13-240/56-13 27. јул 2015.
Одговори 3/0-13-240/29-13 27. јул 2015.
Обавештење 3/0-13-240/18-13 27. јул 2015.
Измена и допуна документације 3/0-13-240/17-13 27. јул 2015.
Документација 3/0-13-240/10-13 27. јул 2015.
Позив 3/0-13-240/11-13 27. јул 2015.