Јавна набавка мале вредности, набавка услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и при куповини путних карата за службена путовања у иностранство (редни број јавне набавке: тачка 1.2.7 из Плана јавних набавки за 2019.)

Назив Датум ажурирања Преузимање
Одлука о додели уговора 28. март 2019.
Позив за подношење затворене понуде 8. март 2019.
Конкурсна документација 8. март 2019.