Јавна набавка мале вредности - набавка услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и при куповини путних карата за службена путовања у иностранство, редни број јавне набавке: тачка 1.2.7 из плана јавних набавки за 2018. г

Назив Датум ажурирања Преузимање
Одлука о додели уговора 30. март 2018.
Позив за присуство поступку жребања 27. март 2018.
Питање и одговор на питање 20. март 2018.
Конкурсна документација 14. март 2018.
Позив за подношење затворене понуде 14. март 2018.