Набавка стенограмских услуга

Назив Датум ажурирања Преузимање
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАТВОРЕНЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 6. јул 2017.