Јавна набавка мале вредности - Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и при куповини путних карата за службена путовања у иностранство

Назив Датум ажурирања Преузимање
Одлука о додели уговора 21. фебруар 2017.
Позив за присуствовање поступку жребања 17. фебруар 2017.
Измењен позив за подношење понуда 30. јануар 2017.
Позив за достављање понуда 27. јануар 2017.
Конкурсна документација 27. јануар 2017.