Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања у иностранство 3/0-13-27-16

Назив Датум ажурирања Преузимање
Обавештење о закљученом уговору 29. фебруар 2016.
Одлука о набавци предметне услуге 18. фебруар 2016.
Измењен позив за достављање понуде у поступку јавне набавке мале вредности тачка 1.2.1 из плана јавних набавки за 2016. годину3/0-13-27-16 1. фебруар 2016.
Измењена конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања у иностранство (тачка 1.2.1 из плана јавних набавки за 2016 1. фебруар 2016.
Одговор на питање 29. јануар 2016.
Позив за достављање понуде 28. јануар 2016.
Конкурсна документација 28. јануар 2016.