Тарифе

Упоредни прегледи тарифа за брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке су информативног карактера. Не садрже све ставке тарифника. Брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке на својим интернет страницама објављују потпуне правилнике о тарифи који садрже много више података. Молимо вас да приликом доношења одлуке о избору друштва, проверите последње верзије објављених правилника о тарифама на сајту самог друштава односно овлашћене банке. 
Назив Датум ажурирања Преузимање
Тарифе БДД - трговина акцијама 22. децембар 2020.
Тарифе БДД - трговина обвезницама 22. децембар 2020.
Тарифе Овлашћене банке - трговина обвезницама 18. јун 2020.
Тарифе Овлашћене банке - трговина акцијама 18. јун 2020.