Регистар друштава за управљање инвестиционим фондовима

  1. Основни подаци
  2. Брисање из регистра друштава за управљање инвестиционим фондовима
назив матични број број дозволе за рад датум дозволе за рад делатност директор надзорни одбор адреса телефони имејл адреса интернет адреса инвестициони фондови
назив број дозволе за рад датум дозволе за рад основ решења о брисању из регистра број решења о брисању из регистра датум решења о брисању из регистра