Брисање из регистра јавних друштава

пословно име број решења датум решења