Извештавање јавних друштава и у вези са јавним друштвима

Назив Датум ажурирања Преузимање
Техничко упутство о начину достављања прописаних информација које се односе на јавна друштва преко портала Комисије за хартије од вредности 15. мај 2017.
Правилник о Службеном регистру информација 14. март 2017.
Правилник о објављивању инсајдерских информација које се непосредно односе на издаваоца и о одређивању оправданих интереса издаваоца у сврху необјављивања 12. мај 2015.
Правилник којим се прописује пријављивање података о стицању, односно отуђењу акција као и о вредности обављених стицања, односно отуђења за које није обавезно пријављивање 2. август 2018.
Правилник о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава 28. фебруар 2020.