Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију

Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију
Назив фајла: 2479_1_smernice-za-utvrdivanje-stvarnog-vlasnika.pdf
Величина фајла: 1.2 MB
Тип фајла: application/pdf
Број преузимaња: 1031
Датум креирања: 15. јануар 2019.
Датум ажурирања: 15. јануар 2019.