Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма  и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма  за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности
Назив фајла: SMERNICE JUN 2020.pdf
Величина фајла: 1.21 MB
Тип фајла: application/pdf
Број преузимaња: 1746
Датум креирања: 8. новембар 2018.
Датум ажурирања: 29. јун 2020.