Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма  и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма  за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности (ажуриране са Националном проценом ризика од прања новца и финансирања тероризма из 2018. године)
Назив фајла: Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma 8.11.2018.pdf
Величина фајла: 703.68 KB
Тип фајла: application/pdf
Број преузимaња: 661
Датум креирања: 8. новембар 2018.
Датум ажурирања: 9. новембар 2018.