Закон о алтернативним инвестиционим фондовима

Назив Датум ажурирања Преузимање
Упутство о начину израчунавања капитала затвореног алтернативног инвестиционог фонда који има својство правног лица 3. мај 2020.
Правилник о условима за обављање послова депозитара алтернативног инвестиционог фонда 3. мај 2020.
Правилник о условима за обављање делатности друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима 3. мај 2020.
Правилник о контном оквиру и финансијским извештајима за алтернативне инвестиционе фондове 3. мај 2020.
Правилник о контном оквиру и финансијским извештајима друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима 3. мај 2020.
Правилник о капиталу друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима 3. мај 2020.
Правилник о врстама алтернативних инвестиционих фондова 3. мај 2020.
Правилник о алтернативним инвестиционим фондовима 3. мај 2020.