Обрасци годишњих финансијских извештаја

Назив Датум ажурирања Преузимање
Годишњи финансијски извештај за затворене инвестиционе фондеове ГФИ-ЗИФ 3. јул 2018.
Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД 3. јул 2018.
Годишњи финансијски извештај за осугуравајућа друштва ГФИ-ОСИГ/РЕ 3. јул 2018.
Годишњи финансијски извештај за банке ГФИ-Б 16. новембар 2018.