Закон о алтернативним инвестиционим фондовима

Закон о алтернативним инвестиционим фондовима Закон ступио на снагу 19. октобра 2020. године. Почетак примене 20. априла 2020. године, за одређене одредбе 1. јануара 2021. године и за поједине одредбе од дана пријема РС у ЕУ.
Број преузимaња: 1314