Зaкoн o инвeстициoним фoндoвимa

Зaкoн o инвeстициoним фoндoвимa Даном почетка примене Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, дана 20. априла 2020. године престаје да важи Закон о инвестиционим фондовима!
Назив фајла: ZAKON o investicionim fondovima sa izmenama.zip
Величина фајла: 999.58 KB
Тип фајла: application/zip
Број преузимaња: 2905
Датум креирања: 7. мај 2015.
Датум ажурирања: 7. мај 2015.