Остало

Назив Датум ажурирања Преузимање
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом учешћа на седници скупштине акционара лица чије се акције воде на збирном или кастоди рачуну 27. август 2020.
Mишљење Комисије у вези са применом члана 49. ЗТК у контексту кршења одредаба Закона о привредним друштвима 16. април 2020.
Мишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања о примени чл. 2, 9, 12. и 39. Закона о тржишту капитала 4. новембар 2019.
Mишљење Комисије за хартије од вредности у вези са закључењем репо уговора и трговања изведеним финансијским инструментима 13. септембар 2019.
Мишљење у вези са програмом учешћа запослених у улагању 6. март 2019.
Мишљење у вези са применом члана 5. ЗТК и члана 8. ЗПАД 28. јануар 2019.
Mишљење Комисије за хартије од вредности у вези са применом члана 12. Закона о тржишту капитала 8. јануар 2019.
Mишљење Комисије за хартије од вредности у вези са применом члана 5. Закона о тржишту капитала 18. децембар 2018.
Мишљење поводом питања у вези са применом изузетка из члана 12. Закона о тржишту капитала 18. октобар 2018.
Мишљење поводом питања о обављању трансакције хартијама од вредности ван регулисаног тржишта одн. МТП на основу иностране судске одлуке 17. октобар 2018.
Mишљење Комисије за хартије од вредности о скупу лица за која се може сматрати да спадају у круг лица која поседују инсајдерске информације 27. април 2018.
Мишљење у вези са доделом хартија од вредности страног привредног друштва запосленима у Републици Србији без накнаде 9. март 2018.
Мишљење Комисије o могућности коришћења новчаних средстава клијенaта у поступку преноса 27. децембар 2017.
Мишљење Комисије о програмима учешћа запослених у улагању 15. децембар 2017.
Мишљење Комисије – тумачење члана 2. тачка 9. Правилника о организационим захтевима 16. мај 2017.
Мишљење Комисије о посредовању приликом куповине дијаманата у сврху улагања 11. мај 2017.
Мишљење поводом питања у вези са злоупотребама на тржишту 6. април 2017.
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са применом члана 211. став 3. Закона о тржишту капитала 17. март 2017.
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања о посредовању у трговању инвестиционим златом 6. фебруар 2017.
Mишљење поводом питања о трговању изведеним финансијским инструментима 14. новембар 2016.
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања о неопходности поседовања дозволе за пружање инвестиционих услуга и активности ради закључивања трансакција са изведеним финансијским инструментима 12. мај 2016.
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са изведеним финансијским инструменатима 12. мај 2016.
Мишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са статусом квалификованог инвеститора и трговања дужничким ХОВ ван регулисаног тржишта одн. МТП 12. мај 2016.
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом поводом питања у вези са обављањем репо послова 12. мај 2016.
Мишљење у вези са трансферним новчаним рачунима брокерско-дилерских друштава 18. април 2016.