Остало

Назив Датум ажурирања Преузимање
Mишљење Комисије у вези са применом члана 49. ЗТК у контексту кршења одредаба Закона о привредним друштвима 16. април 2020.
Мишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања о примени чл. 2, 9, 12. и 39. Закона о тржишту капитала 4. новембар 2019.
Mишљење Комисије за хартије од вредности у вези са закључењем репо уговора и трговања изведеним финансијским инструментима 13. септембар 2019.
Мишљење у вези са програмом учешћа запослених у улагању 6. март 2019.
Мишљење у вези са применом члана 5. ЗТК и члана 8. ЗПАД 28. јануар 2019.
Mишљење Комисије за хартије од вредности у вези са применом члана 12. Закона о тржишту капитала 8. јануар 2019.
Mишљење Комисије за хартије од вредности у вези са применом члана 5. Закона о тржишту капитала 18. децембар 2018.
Мишљење поводом питања у вези са применом изузетка из члана 12. Закона о тржишту капитала 18. октобар 2018.
Мишљење поводом питања о обављању трансакције хартијама од вредности ван регулисаног тржишта одн. МТП на основу иностране судске одлуке 17. октобар 2018.
Mишљење Комисије за хартије од вредности о скупу лица за која се може сматрати да спадају у круг лица која поседују инсајдерске информације 27. април 2018.
Мишљење у вези са доделом хартија од вредности страног привредног друштва запосленима у Републици Србији без накнаде 9. март 2018.
Мишљење Комисије o могућности коришћења новчаних средстава клијенaта у поступку преноса 27. децембар 2017.
Мишљење Комисије о програмима учешћа запослених у улагању 15. децембар 2017.
Мишљење Комисије – тумачење члана 2. тачка 9. Правилника о организационим захтевима 16. мај 2017.
Мишљење Комисије о посредовању приликом куповине дијаманата у сврху улагања 11. мај 2017.
Мишљење поводом питања у вези са злоупотребама на тржишту 6. април 2017.
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са применом члана 211. став 3. Закона о тржишту капитала 17. март 2017.
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања о посредовању у трговању инвестиционим златом 6. фебруар 2017.
Mишљење поводом питања о трговању изведеним финансијским инструментима 14. новембар 2016.
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања о неопходности поседовања дозволе за пружање инвестиционих услуга и активности ради закључивања трансакција са изведеним финансијским инструментима 12. мај 2016.
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са изведеним финансијским инструменатима 12. мај 2016.
Мишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са статусом квалификованог инвеститора и трговања дужничким ХОВ ван регулисаног тржишта одн. МТП 12. мај 2016.
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом поводом питања у вези са обављањем репо послова 12. мај 2016.
Мишљење у вези са трансферним новчаним рачунима брокерско-дилерских друштава 18. април 2016.
Mишљење о извештавању о значајном учешћу, злоупотреби инсајдерских информација и заједничком деловању 11. април 2016.