Преузимање

назив Датум ажурирања Преузимање
Преиспитивање мишљења поводом примене члана 37. Закона о преузимању акционарских друштава 14. септембар 2006.
Мишљење везано за могућност купца 70% друштвеног капитала на основу Закона о приватизацији, да да понуду за презуимање акција сходно Закону о преузимању акционарских друштава 30. август 2006.
Преиспитивање мишљења поводом захтева за тумачење чл. 34. Закона о преузимању акционарских друштава 30. август 2006.
Мишљење у вези са могућношћу да се приоритетне акције појаве као предмет понуде за преузимање 13. јул 2006.
Мишљење у вези са отвореним питањима из Закона о преузимању акционарских друштава 13. јул 2006.
Мишљење у вези са чланом 6. Закона о преузимању акционарских друштава 6. јул 2006.
Мишљење у вези са отвореним питањима из Закона о преузимању акционарских друштава по захтеву једне адвокатске канцеларије 6. јул 2006.
Мишљење поводом захтева за тумачење чл. 34. Закона о преузимању акционарских друштава 22. јун 2006.