Преузимање

Назив Датум ажурирања Преузимање
Mишљење у вези примене Закона о преузимању 2. октобар 2010.
Мишљење у вези минималне цене акција у понуди за преузимање 7. јун 2010.
Mишљење у вези са обавезом објављивања понуде за преузимање акција а у вези чл. 2. тач. 6. Закона о преузимању акционарских друштава 2. јун 2010.
Мишљење у вези са обавезом објављивања понуде за преузимање акција од стране лица која заједнички делују 28. мај 2010.
Мишљење о третману кастоди рачуна у контексту заједничког деловања 27. јул 2009.
Мишљење у вези заједничког деловања и обавезе принудне продаје 27. јул 2009.
Mишљење у вези са моментом настанка обавезе објављивања понуде за преузимање 17. август 2009.
Мишљење поводом обавезне понуде за преузимање 7. мај 2009.
Мишљење поводом питања да ли доо може упутити понуду за преузимање акција друштва које је у већинском власништву страног правног лица, при чему су истовремено страно лице и циљно друштво оснивачи доо 7. април 2009.
Mишљење у вези применe института заједничког деловања 26. децембар 2008.
Мишљење у вези изузетака од обавезе објављивања понуде за преузимање 15. децембар 2008.
Мишљење у вези са применом чл. 4. и чл. 22. Закона о преузимању акционарских друштава 19. септембар 2008.
Мишљење о обавези за давање понуде за преузимање, у вези са применом чл. 4. и 5. Закона о преузимању акционарских друштава 19. септембар 2008.
Мишљење у вези са тумачењем одредаба (чл. 67-83) раније важећег Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 19. септембар 2008.
Mишљењe у вези са изузецима од обавезе преузимања акционарских друштава 29. април 2008.
Mишљења у вези са одређивањем цене у понуди за преузимање 29. април 2008.
Мишљење у вези спровођења поступка докапитализације и могућности спровођења поступка понуде за преузимање 18. фебруар 2008.
Мишљење у вези са понудом за преузимање акција циљног друштва које у структури капитала има 13,5% друштвеног капитала од 22.11.2007. године 23. новембар 2007.
Мишљење у вези са купопродајом акција у оквиру чланица холдинга са становишта обавезе преузимања од 08.11.2007. године 9. новембар 2007.
Мишљење у вези са одобравањем објављивања понуде за преузимање за време трајања привремене мере забране располагања акцијама циљног друштва од 25.10.2007. године 6. новембар 2007.
Мишљење у вези са обавезношћу давања понуде за преузимање од 18.10.2007. године 6. новембар 2007.
Мишљење у вези са обавезом објављивања понуде за преузимање акција од стране повезаних лица од 27.09.2007. године 2. октобар 2007.
Мишљење у вези са правом принудне продаје акција од 06.09.2007.године 7. септембар 2007.
Мишљење у вези са применом одредбама Закона о преузимању везано за коришћење права прече куповине од 06.09.2007. године 7. септембар 2007.
Мишљење о обавези чланова конзорцијума за објaвљивање понуде за преузимање 20. јул 2007.