Преузимање

назив Датум ажурирања Преузимање
Мишљење поводом захтева за тумачење чл. 34. Закона о преузимању акционарских друштава 22. јун 2006.
Мишљење у вези са отвореним питањима из Закона о преузимању акционарских друштава по захтеву једне адвокатске канцеларије 6. јул 2006.
Мишљење у вези са чланом 6. Закона о преузимању акционарских друштава 6. јул 2006.
Мишљење у вези са отвореним питањима из Закона о преузимању акционарских друштава 13. јул 2006.
Мишљење у вези са могућношћу да се приоритетне акције појаве као предмет понуде за преузимање 13. јул 2006.
Преиспитивање мишљења поводом захтева за тумачење чл. 34. Закона о преузимању акционарских друштава 30. август 2006.
Мишљење везано за могућност купца 70% друштвеног капитала на основу Закона о приватизацији, да да понуду за презуимање акција сходно Закону о преузимању акционарских друштава 30. август 2006.
Преиспитивање мишљења поводом примене члана 37. Закона о преузимању акционарских друштава 14. септембар 2006.
Мишљење у вези са применом члана 16. Закона о преузимању акционарских друштава 14. новембар 2006.
Мишљење у вези са изузецима из Закона о преузимању акционарских друштава 16. новембар 2006.
Мишљење у вези са конститутивним дејством уписа акција и акционара у Централном регистру као и у вези са стицањем преко 25% акција одређеног акционарског друштва 16. новембар 2006.
Мишљење МФИН поводом тумачења одредбе члана 2. тачка 6) Закона о преузимању акционарских друштава 9. јун 2009.
Мишљење у вези са применом чл. 38. Закона о преузимању акционарских друштава 16. новембар 2006.
Мишљење у вези са институтом заједничког деловања из Закона о преузимању акционарских друштава 8. фебруар 2007.
Мишљење у вези са обавезношћу понуде за преузимање по Закону о преузимању акционарских друштава 29. март 2007.
Мишљење о обавези чланова конзорцијума за објaвљивање понуде за преузимање 20. јул 2007.
Мишљење у вези са применом одредбама Закона о преузимању везано за коришћење права прече куповине од 06.09.2007. године 7. септембар 2007.
Мишљење у вези са правом принудне продаје акција од 06.09.2007.године 7. септембар 2007.
Мишљење у вези са обавезом објављивања понуде за преузимање акција од стране повезаних лица од 27.09.2007. године 2. октобар 2007.
Мишљење у вези са обавезношћу давања понуде за преузимање од 18.10.2007. године 6. новембар 2007.
Мишљење у вези са одобравањем објављивања понуде за преузимање за време трајања привремене мере забране располагања акцијама циљног друштва од 25.10.2007. године 6. новембар 2007.
Мишљење у вези са купопродајом акција у оквиру чланица холдинга са становишта обавезе преузимања од 08.11.2007. године 9. новембар 2007.
Мишљење у вези са понудом за преузимање акција циљног друштва које у структури капитала има 13,5% друштвеног капитала од 22.11.2007. године 23. новембар 2007.
Мишљење у вези спровођења поступка докапитализације и могућности спровођења поступка понуде за преузимање 18. фебруар 2008.
Mишљења у вези са одређивањем цене у понуди за преузимање 29. април 2008.