Преузимање

Назив Датум ажурирања Преузимање
Мишљење у вези са настанком обавезе објављивања понуде за преузимање акција у случају преноса акција између лица која су деловала заједнички у раније објављеној понуди за преузимање акција 20. март 2019.
Мишљење у вези са настанком обавезе објављивања понуде за преузимање акција у случају поништења сопствених акција 6. март 2019.
Mишљење Комисије за хартије од вредности о примени чл. 4. и 22. Закона о преузимању акционарских друштава 8. јануар 2019.
Мишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања о правима акционара да путем надлежног суда траже откуп акција 11. октобар 2018.
Мишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са обавезом објављивања понуде за преузимање акција 10. септембар 2018.
Мишљење поводом питања у вези са применом изузетка из члана 12. Закона о тржишту капитала 17. јул 2018.
Мишљење поводом питања у вези са понудом за преузимање акција циљног друштва Енергопројект Ентел 27. март 2018.
Mишљење о закључењу споразума о заједничком деловању са лицем које не поседује акције циљног друштва 11. август 2017.
Мишљење Комисије за хартије од вредности, постојањe обавезе упућивања понуде за преузимање 14. јун 2017.
Mишљење Комисије – изузеци од обавезе објављивања понуде за преузимање акција 16. мај 2017.
Мишљење Комисије: Mогућност заступања већинског акционара од стране сопственог БД одељења у поступку понуде за преузимање акција мањинских акционара 11. мај 2017.
Mишљење Комисије поводом питања o настанку обавезе објављивања понуде за преузимање акција приликом трансакција акцијама између лица која делују заједнички 11. април 2017.
Мишљење поводом питања у вези са заједничким деловањем из члана 4. став 1. Закона о преузимању акционарских друштава 24. март 2017.
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања о обавези и поступку објављивања понуде за преузимање акција циљног друштва 8. март 2017.
Мишљење поводом питања у вези са применом одредаба Закона о преузимању акционарских друштава 18. новембар 2016.
Мишљење о упућивању добровољне понуде за преузимање акција циљног друштва чија је накнада понуђена у хартијама од вредности 14. новембар 2016.
Mишљење поводом питања обавезе објављивања понуде за преузимање након стицања 75% или више акција са правом гласа 24. октобар 2016.
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања обавезе објављивања понуде за преузимање у поступцима приватизације 15. јул 2016.
Mишљење Комисије за хартије од вредности о примени члана 22. став 6. Закона о преузимању акционарских друштава 10. јун 2016.
Mишљење поводом захтева за тумачење члана 8. става 1. тачке 11) Закона о преузимању акционарских друштава 23. мај 2016.
Мишљење о утврђивању цене у понуди за преузимање привредног друштва које није јавно 11. април 2016.
Mишљење у вези са настанком обавезе објављивања понуде за преузимање акција у случају куповине преосталог друштвеног капитала у циљном друштву 18. јануар 2016.
Мишљење Комисије за хартије од вредности у вези настанка обавезе објављивања понуде за преузимање акција у случају њихове продаје друштву у оквиру групе друштава 17. јун 2015.
Мишљење о настанку обавезе објављивања понуде за преузимање акција након стицања акција у поступку реорганизације 6. мај 2015.
Мишљење о могућности упућивања понуде за преузимање делу акционара циљног друштва и о заједничком деловању са РС 10. новембар 2015.