Инвестициони фондови

Назив Датум ажурирања Преузимање
Мишљење поводом питања у вези сa тумачењем члана 2. Закона о инвестиционим фондовима 23. фебруар 2017.
Мишљење Министарства финансија у вези са применом чл. 12. Закона о инвестиционим фондовима 29. децембар 2006.
Мишљење у вези примене члана чл. 44. и 58. Закона о инвестиционим фондовима 28. јун 2007.
Мишљење Министарства финансија у вези са оснивањем приватних фондова (примљено 28.8.2007.) 28. август 2007.
Мишљење Министарства финансија у вези са применом чл. 52. ст. 2. и 3. Закона о инвестиционим фондовима (примљено 03.9.2007.) 3. септембар 2007.
Мишљење Министарства финансија у вези са применом чл. 58. Закона о инвестиционим фондовима (примљено 14.09.2007.) 17. септембар 2007.
Мишљење Министарства финансија у вези са девизним уплатама из иностранства и држањем девиза на девизном рачуну 3. април 2008.
Мишљење: угашени фондови дивиденду враћају издаваоцу 13. новембар 2009.
Мишљење у вези могућности да оснивачи друштва за управљање стичу уделе у приватним инвестиционим фондовима којима управљају 22. август 2011.
Мишљење о могућности да исто лице обавља послове директора и портфолио менаџера 16. јул 2007.
Мишљење МФИН о примени члана 68 Закона о ХОВ на ДЗУ 13. август 2009.
Мишљење у вези са чланом 6. Закона (примљено 18.09.2007. године) 25. септембар 2007.