Информације о Порталу

Портал за достављање информација Комисији за хартије од вредности развијен је како би обвезници извештавања и корисници Портала могли лако и брзо да достављају прописане податке електронским путем. Налази се на следећој адреси https://report.sec.gov.rs. Напомињемо да приступ Порталу није могућ без квалификованог електронског сертификата и правилно унетог PIN-а, као ни сертификатима који су истекли или опозвани.

Достава информација преко Портала могућа је радним данима у периоду од 9 до 18 часова.

Начин коришћења Портала објашњен је видео-упутствима која се налазе на Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности.

Правилником о Службеном регистру информација и Техничким упутством уређен је начин достављања периодичних извештаја и повремених информација.

За све додатне информације, а након што сте се упознали са објављеним текстовима и видео упутствима, можете се обратити на следећи број телефона: 011/3117-643. 


1. Видео упутство за попуњавање Обрасца депонованог квалификованог сертификата

2. Видео упутство - Регистрација на Портал

3. Видео упутство - Пријава на Портал

4. Видео упутство - Достављање периодичних извештаја од стране јавних друштава

5. Видео упутство - Достављање повремених извештаја обвезника извештавања који се односе на јавна друштва

6. Видео упутство - Достављање годишњег извештаја инвестиционог друштва

7. Видео упутство - Техничко упутство за приступ Порталу

8. Видео упутство о начину достављања месечних извештаја о ликвидности

9. Видео упутство за достављање финансијских извештаја за БДД, друштва за управљање инвестиционим фондовима, инвестиционе фондове, Београдску берзу и Централни регистар

10. Видео упутство за достављање захтева за измену месечних и годишњих извештаја инвестиционих друштава


Преузимање докумената:

Портал за извештавање

назив Датум ажурирања Преузимање
Образац депонованог квалификованог сертификата 19. април 2016.
PostaCARoot сертификат 20. април 2016.
Техничко упутство о начину достављања прописаних информација које се односе на јавна друштва преко портала Комисије за хартије од вредности 15. мај 2017.
PostaCA1 сертификат 22. април 2016.
PKSCARoot сертификат 3. март 2017.
PKSCAClass1 сертификат 3. март 2017.
PKSCAClass2 сертификат 3. март 2017.