Од уторка 4. октобра 2016. године, почиње достава извештаја о ликвидности брокерско-дилерских друштава у Србији путем Портала за извештавање Комисије за хартије од вредности. Октобарски месечни извештаји о показатељу ликвидности и обиму ликвидности биће достављани искључиво путем Портала за извештавање.
Опширније...

Инвестициона друштва своје годишње извештаје од ове године достављају Комисији електронским путем, преко Портала за достављање информација Комисије за хартије од вредности. Од среде, 20. априла 2016. године почиње достављање Обрасца депонованог квалификованог сертификата за достављање информација Комисији. Сама достава извештаја почиње од понедељка, 25. априла 2016. године након доставе исправно попуњеног Обрасца депонованог квалификованог сертификата.
Опширније...

Од ове године обвезници извештавања имају могућност и погодност да прописане информације које се односе на јавна друштва, Комисији доставе електронским путем, на брз и једноставан начин, а преко Портала за достављање информација Комисије за хартије од вредности. Од среде, 20. априла 2016. године почиње достављање Обрасца депонованог квалификованог сертификата за достављање информација Комисији за хартије од вредности.
Опширније...