Извештаји о раду

Назив Датум ажурирања Преузимање
Годишњи извештај о раду Комисије и кретањима на тржишту капитала за 2018. годину 25. јул 2019.
Годишњи извештај о раду Комисије и кретањима на тржишту капитала за 2017. годину 25. јун 2018.
Годишњи извештај о раду Комисије и кретањима на тржишту капитала за 2016. годину 22. јун 2017.
Годишњи извештај о раду Комисије и кретањима на тржишту капитала за 2015. годину 11. мај 2016.
Годишњи извештај о раду Комисије и кретањима на тржишту за 2014. годину 4. децембар 2015.
Годишњи извештај о раду Комисије и кретањима на тржишту ХоВ у 2013. години 14. јул 2015.
Годишњи извештај о раду Комисије и кретањима на тржишту ХоВ у 2012. години 14. јул 2015.
Годишњи извештај о раду Комисије и кретањима на тржишту ХоВ у 2011. години 14. јул 2015.
Годишњи извештај о раду Комисије и кретањима на тржишту ХоВ у 2010. години 14. јул 2015.
Годишњи извештај о раду Комисије и кретањима на тржишту ХоВ у 2009. години 14. јул 2015.
Годишњи извештај о раду Комисије и кретањима на тржишту ХоВ у 2008. години 14. јул 2015.
Годишњи извештај о раду Комисије и кретањима на тржишту ХоВ у 2007. години 14. јул 2015.
Годишњи извештај о раду Комисије и кретањима на тржишту ХоВ у 2006. години 14. јул 2015.
Годишњи извештај о раду Комисије и кретањима на тржишту ХоВ у 2005. години 14. јул 2015.
Годишњи извештај о раду Комисије у 2004. години 14. јул 2015.
Годишњи извештај о раду Комисије у 2003. години 14. јул 2015.