18. Ко врши надзор над пословањем инвестиционих фондова?

Надзор врши Комисија за хартије од вредности. Она може изрећи јавну опомену, покренути поступак пред надлежним органом, повући сагласност на именовање члана управе, односно директора и дати налог за забрану издавања инвестиционих јединица у трајању до три месеца. Комисија може одузети дозволу за рад друштву за управљање.