15. Какав је порески третман фондова?

Приликом продаје инвестиционих јединица или акција (када повлачите део или целокупан улог из фонда) плаћате порез на капиталне добитке у износу од 20%. Капитални добитак представља разлику између продајне цене инвестиционих јединица, односно акција и њихове набавне цене.

Приликом расподеле и исплате прихода које је фонд остварио (дивиденди), плаћате порез на приходе од капитала у износу од 20%. Основицу за обрачун пореза представља 50% исплаћених прихода.