14. Шта је проспект фонда?

Проспект фонда је документ отвореног или затвореног инвестиционог фонда, који се пре учлањења у фонд инвеститору обавезно ставља на увид. Сврха проспекта је да инвеститору пружи информације о друштву за управљање, фонду којим оно управља, главним ризицима и структури улагања тог фонда. У њему се налазе информације о:

1) инвестиционом фонду
2) друштву за управљање
3) накнадама и трошковима
4) датуму издавања проспекта.

Веома је важно да сваки потенцијални инвеститор прочита и разуме садржај проспекта како би био у потпуности упознат са условима које фонд нуди као и ризицима и трошковима улагања.