3. Каква је разлика између отвореног, затвореног и приватног фонда?

Отворени фонд функционише на принципу прикупљања новчаних средстава путем издавања инвестиционих јединица и откупа инвестиционих јединица на захтев члана фонда. Отворени фондови улажу у ликвидне хартије од вредности којима је могуће свакодневно одредити тржишну вредност, а инвеститори могу свакодневно улагати средства или их повлачити из фонда.

Затворени фонд прикупља новчана средства продајом акција путем јавне понуде. Када је јавна понуда завршена, инвеститори који су купили акције фонда њима могу трговати на организованом тржишту по тржишној цени тих акција која може бити нижа или виша од вредности имовине фонда. Друштво за управљање је дужно да уврсти акције фонда на организовано тржиште у року од 3 дана од дана пријема решења о издавању. Поред хартија од вредности у које улажу отворени фондови, затворени фондови могу улагати и у некретнине као и у привредна друштва којима се не тргује на организованом тржишту па могу бити ризичнији од отворених фондова.

Приватни фонд је организован као друштво са ограниченом одговорношћу и такви фондови немају ограничења приликом улагања. Намењени су искусним инвеститорима, па минимални улог износи ЕУР 50,000.