ESMA

Европски регулатор за хартије од вредности и тржишта ЕСМА је независни европски регулатор за област хартија од вредности. Основана је 2011. године уредбом ЕУ бр. 1095/2010 и наследник је Одбора европских регулатора за тржишта хартија од вредности (некадашњи ЦЕСР). ЕСМА је део Европског система финансијског надзора.
 
Иако је ЕСМА независна, у потпуности је одговорна Европском парламенту и Савету.

У фебруару 2009. Група високог нивоа на челу са Жаком де Ларосијеом донела је препоруку Европској комисији да се установи Европски систем финансијских надзорних органа који ће чинити три европска надзорна органа, по један за банкарски сектор, за хартије од вредности и сектор осигурања и пензија (на енглеском се користи акроним: ESAs).

Та три нова надзорна органа одговорна су за надзор учесника на финансијском тржишту и за циљ имају бољу заштиту грађана и враћање поверења у финансијски ситем, али и умањење ризика и спремнији одговор на будуће финансијске кризе.

Систем је такође требало да уведе један правилник за све финансијске учеснике на унутрашњем тржишту ЕУ обезбеђујући доследан третман и адекватни ниво заштите инвеститора широм Европске уније. Такође, његова сврха је и да унапреди једнаке услове конкурентности за пружаоце финансијских услуга.

Задатак ЕСМА-е је да чува стабилност финансијског система Европске уније штитећи интегритет, транспарентност, ефикасност и уредно функционисање тржишта хартија од вредности, као и да унапређује заштиту инвеститора.

Када Европски парламент и Савет пренесу овлашћење Комисији да усвоји регулаторне техничке стандарде путем делегираних, поверених аката, ЕСМА може развијати нацрте регулаторних техничких стандарда и подноси их Комисији на потврду. Такође, ЕСМА доноси смернице и препоруке за успостављање доследних, успешних и делотворних надзорних пракси у оквиру Европског система финансијског надзора.

Састав и седиште ЕСМА-е

ЕСМА-у чине Одбор супервизора, Управни одбор, Председник, Извршни директор и Одбор за притужбе. Седиште ЕСМА-е је у Паризу.

Коначно, ЕСМА доприноси финансијској стабилности Европске уније сарадњом са Европским одбором за системске ризике. А може и решавати спорове између надлежних органа из различитих држава чланица.