Регистар друштава за управљање инвестиционим фондовима

Назив Датум ажурирања Преузимање
INTESA INVEST AD BEOGRAD 6. фебруар 2018.
WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD 7. јул 2017.