Дoзвoле зa oбaвљaњe дeлaтнoсти инвeстициoнoг друштвa

Назив Датум ажурирања Преузимање
BDD TRADEWIN 24 AD 1. децембар 2018.
MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD 9. мај 2018.
KAPITAL RS INC. А.D. BЕОGRАD 24. новембар 2016.
MIRABANK AD BEOGRAD 3. октобар 2016.
WISE BROKER A.D. BEOGRAD 19. јун 2012.
WISE BROKER A.D. BEOGRAD (2) 21. јул 2015.
VOJVODJANSKA BANKA A.D NOVI SAD 29. новембар 2012.
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 1. децембар 2015.
TEZORO BROKER A.D. BEOGRAD 19. јун 2012.
TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD 27. новембар 2015.
TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (2) 9. март 2015.
TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD 17. јул 2012.
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD 1. децембар 2015.
SINTEZA INVEST GROUP A.D. BEOGRAD 24. јул 2012.
SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 8. мај 2014.
SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD (2) 1. децембар 2015.
SBD BROKER A.D. SUBOTICA 3. јул 2012.
RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD 2. новембар 2012.
PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (2) 1. децембар 2015.
PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD 1. децембар 2015.
MOMENTUM SECURITIES A.D. NOVI SAD 17. јул 2012.
MEDIOLANUM INVEST A.D. BEOGRAD 19. јун 2012.
M&V INVESTMENTS A.D. NOVI SAD 3. јул 2012.
KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 1. децембар 2015.
KBK BROKER A.D. BEOGRAD 19. јун 2012.