С обзиром на то да се ближи крајњи рок за доставу годишњих финансијских извештаја јавних друштава (30. април), обавештавају се обвезници да је неопходно да провере датум истека сертификата и овлашћења наведеног на Обрасцу депонованог квалификованог сертификата. Уколико је сертификат истекао или је истекло овлашћење зa лице кoje податке доставља, слање финансијског извештаја за 2017. годину неће бити могуће.
Опширније...

На Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности објављено је ново видео упутство за кориснике Портала. Ово упутство намењено је обвезницима извештавања Комисије за хартије од вредности и објашњава како се електронским путем доставља захтев за измену месечних и годишњих извештаја. 
Опширније...

На Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности постављено је видео-упутство са детаљним објашњењима на који начин се попуњавају и достављају финансијски извештаји брокерско-дилерских друштава, друштава за управљање инвестиционим фондовима, инвестиционих фондова, Београдске берзе и Централног регистра. Достављање финансијских извештаја путем Портала за извештавање Комисије за хартије од вредности биће омогућено од 18. априла 2017. године.
Опширније...