Брокерско-дилерском друштву Галеника брокер а.д. Београд одузета је дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва услед престанка обављања делатности. Друштво је закључило уговор о преузимању рачуна финансијских инструмената клијената и емисионих рачуна издавалаца са брокерско-дилерским друштвом Momentum Securities а.д. Нови Сад.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је на данашњој седници усвојила нове обрасце упитника о спроведеним активностима обвезника у циљу примене Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма.
Опширније...

Овог маја Комисију за хартију од вредности посетили су студенти Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву из Бијељине, а неколико дана након њих и студенти Пословног факултета Универзитета Сингидунум из Београда. Студентима је представљена улога Комисије за хартије од вредности на тржишту капитала, о пословима које обавља, учесницима на тржишту и њиховој међусобној повезаности.
Опширније...