Ново друштво за управљање добило дозволу за управљање инвестиционим фондовима. Комисија за хартије од вредности је 2. фебруара 2018. године донела решење о издавању дозволе за рад друштву за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest a.d. Београд.
Опширније...

На данашњој седници Комисије за хартије од вредности усвојене су измене Обрасца месечног извештаја о пословању инвестиционих друштава.  Наиме, на Порталу за извештавање Комисије за хартије од вредности у делу намењеном за месечно извештавање Комисије о пословању инвестиционих друштва додат је нови одељак (таб) у коме ће се додавати подаци о укупним новчаним средствима и обавезама које инвестициона друштва држе за клијенте на основу дивиденде, принудног откупа, наплате купона и друго.
Опширније...