У оквиру континуиране едукације коју Комора овлашћених ревизора организује сваке године за своје чланове – овлашћене ревизоре, представници Комисије за хартије од вредности одржали су презентацију на тему извештавање јавних друштава и друштава за ревизију. Бојана Томић Бркушанин и Ивана Вуксановић су говориле о обавезама извештавања јавних друштава и друштава за ревизију са нарочитим акцентом на проблеме који су уочени у пракси.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности РС уписала нови инвестициони фонд Intesa Invest Cash Dinar у Регистар инвестиционих фондова. Инвестиционим фондом Intesa Invest Cash Dinar управља друштво за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest.
Опширније...

Дана 29. септембра 2018. ступиле су на снагу измене правилника Комисије за хартије од вредности (Правилник о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима, Правилник о правилима понашања инвестиционог друштва приликом пружања услуга, Правилник о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности) у смислу усаглашавања са Законом о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину односно са Законом о финансијском обезбеђењу.
Опширније...