Током фебруара и марта ове године, представници Комисије за хартије од вредности учествовали су у одржавању низа обука под називом “Економска знања за тужиоце – напредни ниво”  у организацији Правосудне академије и конзорцијума који предводи Британски савет. До сада су одржане у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Београду, а намењене су тужиоцима и тужилачким помоћницима са територија ових апелација.
Опширније...

Јуче је у Привредној комори Србије представљен нови Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Представници Министарства финансија, Управе за спречавање прања новца говорили су о новинама које Закон предвиђа, представили суштину и поједине одредбе овог закона. Представник Комисије за хартије од вредности је представио Смернице за обвезнике над којима Комисија врши надзор, донете на основу овог закона.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је на данашњој 52. седници IX сазива усвојила нови образац месечног извештавања о пословању кастоди банака (Образац КБ-М1). Образац је доступан на сајту Комисије за хартије од вредности у делу: Прописи /Обрасци/Закон о инвестиционим фондовима/Кастоди банка.
Опширније...