Овог маја Комисију за хартију од вредности посетили су студенти Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву из Бијељине, а неколико дана након њих и студенти Пословног факултета Универзитета Сингидунум из Београда. Студентима је представљена улога Комисије за хартије од вредности на тржишту капитала, о пословима које обавља, учесницима на тржишту и њиховој међусобној повезаности.
Опширније...

На данашњој 57. седници IX сазива од 27. априла 2018. године, Комисија за хартије од вредности је донела решење којим се одузима дозвола кастоди банци BANCA INTESA а.д. Београд, на основу захтева за престанак обављања делатности ове кастоди банке.
Опширније...