Управа за спречавање прања новца је у сарадњи са Институтом „Михајло Пупин – Рачунарски системи“, развила претраживач који се односи на листе лица према којима се примењују санкције Уједињених нација, тј. на „означена лица“. Претраживач омогућава свим заинтересованим физичким и правним лицима да брзо и једноставно провере да ли имају контакте, односно пословну сарадњу са поменутом категоријом лица, ради благовремене примене мера и радњи прописаних Законом о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности обавештава заинтересоване кандидате за полагање испита за брокере, инвестиционе саветнике и портфолио менаџере да је планирано одржавање јануарско-фебруарског испитног рока. Подсећамо да право да полажу испит од ове године имају и кандидати који нису одслушали наставу за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера.
Опширније...

У Комисији за хартије од вредности одржана је радионица на којој су представљени резултати Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма (НПР) из 2018. године. Обуци су присуствовали сви обвезници Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у надлежности Комисије за хартије од вредности (брокерско-дилерска друштва, друштва за управљање инвестиционим фондовима, овлашћене и кастоди банке). У раду је учествовала и Јелена Пантелић, специјални саветник Управе за спречавање прања новца и главни координатор НПР. Горан Купрешанин, инспектор у  Комисији за хартије од вредности, изложио je основне карактеристике тржишта капитала у РС, као и податке коришћене у поступку израде НПР.
Опширније...