Обавештавамо кориснике Портала за достављање информација Комисији за хартије од вредности да је радно време Портала продужено до 18 часова. Омогућена је електронска достава информација у периоду од 9 до 18 часова, сваког радног дана.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је донела решење о упису новог отвореног инвестиционог фонда Intesa Invest Comfort Euro у Регистар инвестиционих фондова. Истовремено са решењем о упису у Регистар инвестиционих фондова друштву за управљање Интеза Инвест одобрено је управљање фондом. Такође, даном уписа у Регистар инвестиционих фондова Комисије, отворени инвестициони фонд се сматра организованим.  
Опширније...

Комисија за хартије од вредности Републике Србије потписала је споразум о сарадњи са Централном банком Руске Федерације. Овај споразум о сарадњи има за циљ установљење оквира за међусобно пружање помоћи и размене података, унапређење интегритета, ефикасности и финансијске стабилности тржишта, унапређењем надзора прекограничних трансакција, а затим и стварањем окружења у коме се на превентиван начин делује на недозвољене праксе на тржиштима у Србији и Русији.
Опширније...