Комисија за хартије од вредности је донела решење о упису новог отвореног инвестиционог фонда Intesa Invest Comfort Euro у Регистар инвестиционих фондова. Истовремено са решењем о упису у Регистар инвестиционих фондова друштву за управљање Интеза Инвест одобрено је управљање фондом. Такође, даном уписа у Регистар инвестиционих фондова Комисије, отворени инвестициони фонд се сматра организованим.  
Опширније...

Комисија за хартије од вредности Републике Србије потписала је споразум о сарадњи са Централном банком Руске Федерације. Овај споразум о сарадњи има за циљ установљење оквира за међусобно пружање помоћи и размене података, унапређење интегритета, ефикасности и финансијске стабилности тржишта, унапређењем надзора прекограничних трансакција, а затим и стварањем окружења у коме се на превентиван начин делује на недозвољене праксе на тржиштима у Србији и Русији.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је донела решење којим је привредном друштву за производњу електричне енергије Финтел енергија одобрила објављивање јединственог проспекта за јавну понуду и укључење акција на регулисано тржиште, на 65. седници одржаној 20. јула 2018. године. У среду, 25. јула на интернет страницама Београдске берзе, објављен је јединствени проспект за јавну понуду акција и њихово укључење на регулисано тржиште компаније Финтел енергија. Тиме је званично започет процес иницијалне јавне понуде акција ове компаније.
Опширније...