Више од педесет студената четврте године Факултета организационих наука Универзитета у Београду, са својим професоркама са Катедре за финансијски менаџмент и рачуноводство проф. др Весном Богојевић Арсић и доц. др Милицом Латиновић посетили су Београдску берзу и Комисију за хартије од вредности. Студенте је дочекао председник Комисије Марко Јанковић.
Опширније...

Скупштина Републике Србије је 10. октобра 2019. године усвојила пакет финансијских закона. Међу овим законима посланици су усвојили и Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и Закон о алтернативним инвестиционим фондовима. Њиховим доношењем је материја инвестиционих фондова, сходно европским прописима, раздвојена у два закона.
Опширније...

Брокерско-дилерском друштву Sinteza Invest Group а.д. Београд одузета је дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва коју је издала Комисија за хартије од вредности, а услед утврђених неправилности и незаконитости у пословању. Друштво се брише из регистра издатих дозвола брокерско-дилерских друштава. Рачуни финансијских инструмената, емисиони рачуни и рачуни новчаних средстава клијената који нису сами изабрали депозитара, пренети су друштву Ilirika Investments, без накнаде. 
Опширније...