Комисија за хартије од вредности на данашњој седници донела решење којим је трајно одузела дозволу за обављање делатности инвестиционог друштва брокерско-дилерском друштву CapitalOne а.д. Београд због низа утврђених озбиљних и системских незаконитих радњи.
Опширније...

Сутра, 6. јуна на снагу ступају измене и допуне Правилника о тарифи („Службени гласник“ бр. 78/2020) о накнадама које Комисија за хартије од вредности наплаћује на основу овлашћења прописаних низом закона којима се регулишу области тржишта капитала, преузимања акционарских друштава, UCITS фондова, алтернативних фондова, ревизије, спречавања прања новца, привредних друштава, као и на основу прописа донетих на основу ових закона. 
Опширније...

Комисија за хартије од вредности указује да јавна друштва чиjим сe хaртиjaмa oд врeднoсти тргуje нa листингу рeгулисaнoг тржиштa нису у обавези да сaстaве, oбjaве jaвнoсти и дoстaве Кoмисиjи и oргaнизaтoру тржиштa квaртaлне извeштajе за прво тромесечје 2020. године пре усвајања, објављивања и достављања Комисији годишњих извештаја за 2019. годину. 
Опширније...