Комисија за хартије од вредности је на 108. седници IX сазива, одржанoj 29. октобра 2019. године усвојила Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифи Комисије за хартије од вредности. Примена овог правилника почиње од 1. јануара 2020. године.
Опширније...

У уторак, 29. октобра 2019. године, на Универзитету Сингидунум одржан је округли сто под називом “Актуелна питања тржишта капитала у Србији”.  Уводно излагање на округлом столу одржао  је Марко Јанковић, председник Комисије за хартије од вредности. Г. Јанковић је говорио о законима који су недавно усвојени, а којима се уређују институције за колективно улагање у преносиве хартије од вредности као и друге врсте инвестиционих фондова. 
Опширније...

Светска банка је у извештају о пословном окружењу „Doing Business 2020“ у оквиру привредног профила Србије навела да је Србија напредовала на 37. место када је у питању заштита мањинских акционара. Напредак у овој области је највећи остварен напредак у оцењиваним областима и представља помак са 83. на 37. место. У области заштите мањинских акционара оцењивани су: обелодањивање повезаних трансакција, одговорност управе за штете узроковане трансакцијама са трећим лицима и казнене одредбе, ефикасност у судским поступцима, права малих акционара и њихова улога у доношењу одлука, власничке и контролне структуре као и корпоративна транспарентност.
Опширније...