Комисија за хартије од вредности је на јучерашњој седници донела решење којим се одузима дозвола за обављање делатности брокерско-дилерском друштву Капитал РС на период од 90 дана. Решењем је поред осталог утврђено да брокерско-дилерско друштво Капитал РС не пружа инвестиционе услуге и активности, не обавља послове инвестиционог саветовања, објављује препоруке без навођења извора података који су коришћени као основ препоруке, као и да приликом пружања маркетиншких услуга и послова техничке подршке не предузима све потребне мере и кораке како потенцијалне инвеститоре не би довело у заблуду.
Опширније...

Управа за спречавање прања новца је у сарадњи са Институтом „Михајло Пупин – Рачунарски системи“, развила претраживач који се односи на листе лица према којима се примењују санкције Уједињених нација, тј. на „означена лица“. Претраживач омогућава свим заинтересованим физичким и правним лицима да брзо и једноставно провере да ли имају контакте, односно пословну сарадњу са поменутом категоријом лица, ради благовремене примене мера и радњи прописаних Законом о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење.
Опширније...